Välj en sida

Integritetspolicy

Information om firomodellen.se:s behandling av dina personuppgifter

Firomodellen.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du tillhandahåller Firomodellen.se när du fyller i vårt kontaktformulär eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev och våra seminarier.

Vilka personuppgifter avses?
Dina personuppgifter (kontaktuppgifter såsom e-post) kommer att behandlas av Firomodellen.se i syfte att administrera utskick av förfrågningar, nyhetsbrev och seminarieinbjudningar till dig. Om du inte tillhandahåller de efterfrågade personuppgifterna kommer Firomodellen.se följaktligen inte ha möjlighet att skicka några förfrågningar, nyhetsbrev och seminarieinbjudningar till dig.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är enligt Firomodellen.se bedömning nödvändig för Firomodellen.se berättigade intresse att administrera utskick av förfrågningar, nyhetsbrev och seminarieinbjudningar till dig i enlighet med ditt önskemål att mottaga dessa. Dina personuppgifter kommer att lagras av Firomodellen.se till dess du avregistrerar dig för vårt nyhetsbrev respektive våra seminarier eller på annat sätt relationen anses ha upphört.

Dina rättigheter
Du har rätt att av Firomodellen.se begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig samt i vissa fall rätt att få dina personuppgifter flyttade (dataportabilitet). Du har vidare rätt att, när som helst, invända mot Firomodellen.se behandling av dina personuppgifter om du anser att Firomodellen.se inte har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna samt invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring. Du har slutligen rätt att ge in klagomål avseende Firomodellen.se behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du kan kontakta Firomodellen.se för mer information om dessa rättigheter.